HOMEV−7 West 出船スケジュール及び予約状況
2018年    12月   
 1
●チャーター

ふくおかさま
 2
乗合5名有

残1名募集中

タチウオ、ショウサイ便
 3
●募集中
 4
休み
 5
タチウオ乗合2名有

残4名募集中
 6
●募集中
 7
休み
 8
●チャーター
はぎおさま
 9
●チャーター

とみおかさま
10
●チャーター

はやしさま
11
休み
12
●乗合1名有
残5名募集中

タチウオ便
13
●募集中
14
休み
15
●チャーター
ふたばさま
16
タチウオ乗合

満船となりました
17
●募集中
18
休み
19
●募集中
20
●募集中
21
休み
22
●チャーター

みなみさま
23 天皇誕生日
●チャーター

とばさま
24 振替休日
●募集中
25
休み
26
●募集中
27
●タチウオ乗合便 1名あり

残5名
28
休み
29
30
休み
31
休み
[管理]
CGI-design